Aktualności

MAMMOBUS W SOŚNICOWICACH

MAMMOBUS W SOŚNICOWICACH

OGŁOSZENIE

 

Centrum Onkologii w Gliwicach organizuje w dniach 10-12 października br. akcję bezpłatnych badań mammograficznych. Badania będą przeprowadzane w mammobusie przy Ośrodku Zdrowia w Sośnicowicach (ul. Gliwicka 28) w godzinach od 9.00 do 16.00.
Z darmowej profilaktyki mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych. Wymaganym dokumentem jest dowód tożsamości z numerem PESEL, karta chipowa oraz, jeżeli to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammografii.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej

Zakup nowego samochodu asenizacyjnego

W dniu 21.09.2011 został oficjalnie przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach nowy samochód asenizacyjny zakupiony ze środków Budżetu Gminy Sośnicowice.

Przekazania dokonał Burmistrz Marcin Stronczek wraz z Przewodniczącą Rady Panią Reginą Bargiel i Zastępca Burmistrza Waldemarem Oczko.

 Samochód kosztował 339.480 złotych brutto. Samochód został zabudowany na podwoziu marki IVECO o pojemności beczki 8m³ i spelnia najwyższe normy ekologiczne EURO 5.

czytaj więcej

Dożynki Sołeckie 2011 w Rachowicach.

W niedzielne słoneczne i ciepłe popołudnie 25 września 2011 w Sołectwie Rachowice odbyły się Dożynki Sołeckie. Już rano w intencji  rolników oraz wszystkich związanych z pracą na roli odbyła się w kościele parafialnym w Rachowicach msza święta  dziękczynna. Na godzinę 15.00 zaplanowano rozpoczęcie świętowania w plenerze. Przez udekorowane obejścia Rachowic  główną  ulicą przejechał barwny korowód . Wspaniała bryczka wiozła Starostów  Dożynek Panią  Małgorzatę  Nowrot oraz Pana Ryszarda Widera , z-ce Burmistrza Waldemara Oczko, sołtysa Pana Grzegorza Masarczyka  oraz proboszcza ks. Jerzego Pudełko. Na placu  za budynkiem byłej szkoły nastąpiło rozwiązanie korowodu i uroczyste przekazanie bochna chleba. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych a każdy uczestnik  mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Święto uświetniła swoim występem orkiestra z Rachowic ,  dzieci korzystały z darmowej zjeżdżalni.  Gustownie udekorowany plac dożynkowy tętnił życiem do nocy przy dźwiękach muzyki i gwarze ludzkich rozmów. Dożynki stały się okazją do wspólnego spotkania wielu osób nie tylko rolników. O wszystko zadbała Rada Sołecka.

Zapraszamy do oglądania zdjęć w Galerii

czytaj więcej

Dożynki 2011

W dniu 11 września 2011 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach odbyły się Gminne Dożynki. Korowód dożynkowy  składał się z orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Rachowice, czternastu dekoracji, czterech koron dożynkowych, jeźdźców z Rancha „U Marka” z Bargłówki, gości z Niemiec (Linden), Czech (Loučnej) Posłów na Sejm: Jana Kazimierczaka, Andrzeja Gałażewskiego i innych osób.

Za dekoracje oraz korony dożynkowe zostały przyznane nagrody.

Sponsorami Dożynek byli Firma „Marco” Marek Śliboda Sośnicowice, ”Chłodnic-Pol” Janusz Sadło,  Firma TRAKOR” (Krystyna i Zygmunt Łabajowie, Bank Spółdzielczy Sośnicowice , Bank Spółdzielczy Gliwice oddział Sośnicowice, Agro-Mas Sierakowice Jan Kowol ,Cukiernia „Hania” Joanna Ludwig,  Stacja Paliw R. Szrajber, Firma  David- Mehlich, Firma Wojtke Paweł i Krystian Wojtke, Urban-Metal  Dariusz Urban, Zakład Elektroinstalacyjno Mechaniczny  Joachim Jaskolla,  Zakład Elektroinstalacyjno Mechaniczny TOM-TECH Tomasz Joniec, ”, Agroplast Andrzej  Świątek, JonTech  Józef Jonda, Gospodarstwo Rolne Butor Fleszar.

 

 

Zapraszamy do oglądania GALERII z DOŻYNEK GMINNYCH 2011

czytaj więcej

Nowa strona internetowa projektu

Uprzejmie informujemy, iż w celu szybszego i pełniejszego przekazywania mieszkańcom informacji dotyczących budowy kanalizacji w Rachowicach i Sierakowicach, została uruchomiona specjalna strona internetowa, na której systematycznie będą zamieszczane informacje na temat stanu realizacji tej największej w Gminie Sośnicowice inwestycji. Zachęcamy do odwiedzin w/w strony, szczególnie mieszkańców kanalizowanych miejscowości gdyż pojawiać się tam będą systematycznie, ważne informacje dot. sposobów przyłaczenia się do kanalizacji oraz warunków na jakich to przyłaczenie ma się odbywać.

Serdecznie zapraszamy

Adres internetowy strony:

www.sosnicowice.pl/kanalizacja

czytaj więcej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W SMOLNICY PRZY ULICY GRANICZNEJ

29 wrzesień 2011r. w budynku Rady Miejskiej w Sośnicowicach przy ul. Rynek 17, w sali 22 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Sośnicowice obejmujących działki:

 1. 1.      O godz. 9.00 – działka nr 691/9 k.m. 1  o powierzchni 964 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072357/9,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 168.449,00 zł,
 • Wadium:  16.844,90 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.685,00 zł.
 1. 2.      O godz. 9.45 – działka nr 962/9  k.m. 1 o powierzchni 970 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072358/6,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 161.020,00 zł,
 • Wadium:  16.102,00 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.610,00 zł.
 1. 3.      O godz. 10.30 – działka nr 963/9  k.m. 1 o powierzchni 1041 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072359/3,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 181.904,00 zł,
 • Wadium:  18.190,40 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.820,00 zł
 1. 4.      O godz. 11.15 – działka nr 964/9  k.m. 1 o powierzchni 1045 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072360/3,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 182.603,00 zł,
 • Wadium:  18.260,30 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.830,00 zł
 1. 5.      O godz. 12.00 – działka nr 965/9  k.m. 1   o powierzchni 975 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072361/0,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 170.371,00 zł,
 • Wadium:  17.037,10 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.704,00 zł
 1. 6.      O godz. 12.45 – działka nr 966/9  k.m. 1 o powierzchni 1220 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072362/7,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 213.183,00 zł,
 • Wadium:  21.318,30 zł,
 • Minimalne postąpienie: 2.132,00 zł

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana należną stawką VAT

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nr 46/2011 z dnia 27.06.2011r.

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r. nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651 ze zm.)

Opis nieruchomości:

Działki gruntu niezabudowane położone w miejscowości Smolnica w pobliżu granic administracyjnych miasta Gliwice. Nieruchomości położone są w kompleksie 9 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Najbliższe sąsiedztwo tworzą tereny niezabudowane, firma transportowa, ulica Graniczna.  W dalszej odległości zabudowa jednorodzinna. Teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, energia elektryczna w ulicy Granicznej. Droga wewnętrzna utwardzona i ograniczona krawężnikami betonowymi. Kształt działki regularny.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr  XXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 53, poz. 1357 z dnia 04 maja 2005r.) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dodatkowe:

Określenie techniczne warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone
w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Urzędu Miejskiego Sośnicowice w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach  nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z powierzchnią, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach najpóźniej 23  września 2011r. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium podlega:

 • Zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • Zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • Przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów notarialnych i opłat     sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej  nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

      Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
 • okazanie dowodu osobistego osoby obecnej w przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez obojga małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później         niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem,                         iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę  na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta Sośnicowice w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz Miasta Sośnicowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając jego przyczynę.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Termin upłynął 08.08.2011r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sośnicowice
pok. 14, tel. 238 7191 w 318

czytaj więcej