Aktualności

www.6latek.pl

W związku z kampanią obniżania wieku obowiązku szkolnego, Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl , adresowaną przedewszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, któzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią witryny.

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na obsługę gastronomiczną i catering ŚM 2012

W załączniku rozstrzygnięcia

czytaj więcej

Regulamin Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Święta Miasta 2012

Regulamin w załączniku

czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzymy wszystkim mieszkańcom miasta, gminy i ich gościom radosnego, wspólnego świętowania i odpoczynku, wolnego od trosk
i przykrości.

Niech radość ze spotkań rodzinnych, duchowe przeżywanie świąt i wszelka możliwa pomyślność staną się udziałem wszystkich Państwa!

 

Burmistrz - Marcin Stronczek

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Regina Bargiel

czytaj więcej

"PIAPY dla mieszkańców ziemi gliwickiej"

Odpowiadając na zauważone zapotrzebowanie społeczne oraz wymogi związane z nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, Gmina Sośnicowice wraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach oraz pozostałymi gminami powiatu gliwickiego zrealizowały projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Dofinansowanie na jego wdrożenie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne” Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.  Projekt polega na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu (z ang. PIAP – Public Internet Access Point) zapewniających zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym te tereny turystom powszechny i bezpieczny dostęp do sieci internetowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. W gminie Sośnicowice znajduje się 6 PIAPÓW, które zlokalizowane są w następujących miejscach:
1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, ul. Kozielska 1 – 2 stanowiska komputerowe
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielskich, ul. Wiejska 9 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rachowicach, ul. Wiejska 111 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnicy, ul. Smolnicka 11 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
5. Gminne Przedszkole w Trachach, ul. Raciborska 1 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu Małym, ul. Wiejska 19 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg

czytaj więcej