Aktualności

Test syren alarmowych 01.08.2012r

Dnia 01.08.2012 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony test syren alarmowych. Pełna informacja w załączniku.

czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69 - Burze

W załączniku ostrzeżenie metorologiczne na dzień 27.07.2012 r.

czytaj więcej

Podpisano umowę na dofinansowanie usuwania azbestu

W dniu 24 lipca 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały podpisane umowy na realizację zadania p.n. „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu gminy Sośnicowice”. W ramach umowy wykonany zostanie demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 28 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zdemontowanych z 12 obiektów (złożonych w pryzmach na terenie posesji stanowiących własność osób fizycznych)”. Łączna ilość odpadów azbestowych przewidywana do unieszkodliwienia w 2012r wynosi 33,54 tony. Zadanie realizowane będzie w oparciu o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Osoby uczestniczące w realizacji zadania będą korzystały ze 100% pokrycia kosztów demontażu wyrobów azbestowych z dachu, transportu na składowisko i unieszkodliwiana na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonywane będą przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF- Rafał Skórka z Rudy Śląskiej, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę cenową.

czytaj więcej

Rusza realizacja programu ograniczania niskiej emisji

Informujemy, iż w dniu 12 lipca 2012r Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanego w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Sośnicowice- etap I”. W dniu 24 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach została podpisana umowa pożyczki udzielonej Gminie Sośnicowice na kwotę 293.153,00 zł, która zapewni dofinansowanie w 50% realizację 35 inwestycji polegających na wymianie starego nie ekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. W ramach realizacji zadania w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach począwszy od 2 sierpnia zostanie uruchomiony Punkt Obsługi Klienta, który będzie czynny w każdy czwartek od godz. 1100 do 1500. Osobą prowadzącą realizacje zadania na terenie Gminy Sośnicowice będzie przedstawiciel AT GROUP S.A Pan Mateusz Jaruszowiec ( tel. 691 150 261) działający jako Operator na podstawie umowy z Gminą Sośnicowice. Na stronie internetowej Urzędu www.sosnicowice.pl zamieszczona zostanie lista wykonawców zakwalifikowanych do realizacji modernizacji systemów grzewczych i układów solarnych w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Sośnicowice”. Osoby objęte dofinansowaniem w 2012r. będą mogły dokonać wyboru wykonawcy z tej listy. Zaraz z początkiem sierpnia Operator będzie kontaktował się z poszczególnymi osobami w celu dokonania uzgodnień dotyczących realizacji zadania i podpisania umowy.

 

http://www.niskaemisja.pl/dokumentacja/Sosnicowice/

czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68 - burze z gradem

W załączniku ostrzeżenie metorologiczne na dzień 26.07.2012 r.

czytaj więcej

Piknik ogórkowy Pilchowice

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa Koło Gospodyń Wiejskich do udziału w Konkursie „OGÓRKOWE SMAKI”. Konkurs ma na celu promocję potraw z ogórka, prezentowanych podczas tradycyjnego Pikniku Ogórkowego, który odbędzie się 15.08.2012r. w Wilczy (Gmina Pilchowice, Powiat Gliwicki). Jednocześnie organizatorzy pragną stworzyć przestrzeń do promocji i integracji Kół Gospodyń Wiejskich, które oprócz udziału w konkursie, będą miały szansę zaprezentować swoją pracę i działalność.

 

Sczegóły w załącznikach.

czytaj więcej