Aktualności

Regulamin rajdu rowerowego - Święto Miasta Sośnicowice 2013

W załączniku regulamin rajdu rowerowego organizowanego z okazji Święta Miasta Sośnicowice.

czytaj więcej

ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013- 2025

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013 - 2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności celów oraz zadań, które zostaną przyjęte w Strategii, mając tym samym duży wpływ na jakość opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy wypełnić online do 02 maja 2013 roku lub w wersji papierowej przekazać sołtysowi lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Kliknij aby wypełnić - ANKIETA

czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego

O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Budowa ulicy Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Raciborskiej do gimnazjum w Sośnicowicach"

Pełna treść w załączniku.

czytaj więcej

Deklaracje - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi !

Szanowni mieszkańcy !

Przypominamy, że z dniem 29 marca br. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nie oznacza to jednak, iż osoby zobowiązane nie mogą złożyć ich w chwili obecnej. Wręcz przeciwnie, powinni zrobić to jak najszybciej by uniknąć, grożących za nie złożenie deklaracji, sankcji administracyjnych.

Mieszkańcy, którzy nie złożyli wymaganych deklaracji mogą w najbliższym czasie spodziewać się wezwania do złożenia deklaracji w terminie 7 dni od dnia doręczenia tegoż wezwania. Jeżeli mimo to deklaracje nie zostaną złożone, zostaną wszczęte postępowania mające na celu wydanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W takich sytuacjach będą nakładane na mieszkańców najwyższe stawki (czyli jak za odpady niesegregowane).

UWAGA !!!

Apelujemy o rzetelność danych zawartych w deklaracji. Gminy mają obowiązek sprawdzenia, skontrolowania nieruchomości w przypadku wątpliwie złożonej deklaracji. W deklaracji, w części dotyczącej liczby osób zamieszkujących stale daną nieruchomość, należy podawać faktyczną liczbę domowników, łącznie z dziećmi niezależnie od ich wieku. Osoba wypełniająca deklarację zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, ponosi odpowiedzialność za składanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

                                                                                                            Skarbnik Gminy

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „Szwedzki stół”

 

W związku z organizacją „Święta Miasta 2013” zapraszamy do składania ofert na przygotowanie tzw. „szwedzkiego stołu”  dla niżej wymienionych ilości osób oraz w podanych terminach i godzinach:

 

- dla 60 osób w dniu 17.05.2013r. – Dom Kultury Sośnicowice ul. Kościuszki 22 godz. 18.00

- dla 150 osób w dniu 18.05.2013r. budynek OSiR Sośnicowice ul. Raciborska godz. 16.00

- dla 60 osób w dniu 19.05.2013r budynek OSiR Sośnicowice ul. Raciborska godz. 16.00

Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert obsługi gastronomicznej

Gmina Sośnicowice zaprasza do składania ofert na "Wykonanie obsługi gastronomicznej imprezy pn. Święto Miasta 2013 w dniach 18.05.2013 oraz 19.05.2013."

Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej