Aktualności

Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drewna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na zasadzie konkursu ofert na sprzedaż drewna (niregularne pryzmy).

 

Szczegóły zapytania w załączniku.

czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi:

81,70 zł  x  ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Skarbnik Gminy

czytaj więcej

Konkurs plastyczny - Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

 

Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.

 

Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką – na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.

 

Więcej informacji o konkursie (w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępnych jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@cil.org.pl.

czytaj więcej

Odbiór odpadów komunalnych po nowemu

Drodzy mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice wykonuje firma Remondis. Harmonogram odbioru odpadów został zamieszczony na stronie internetowej i dostarczony mieszkańcom. Odbiór odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych będzie się odbywał co dwa tygodnie. Odpady segregowane będą odbierane bez ograniczenia ilości, lecz należy pamiętać o zdrowym rozsądku i nie oddawać odpadów z innych nieruchomości. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane co dwa tygodnie, przy uwzględnieniu  limitu ilościowego 60 litrów na osobę miesięcznie.  Na przykład jeżeli na danej nieruchomości mieszkają dwie osoby to w ramach uiszczonej opłaty mogą oddać 120 l miesięcznie, dodatkowe ilości odpadów będą powodować obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty od wytworzonych odpadów zmieszanych ponad przyjęta normę, która  dla kubła o pojemności 120 l wynosi  5 zł, niezależnie od zapełnia kubła.

Ponadto z uwagi na nie dysponowanie przez firmę odbierającą odpady, odpowiednią  ilością  i kolorem worków do odbierania odpadów segregowanych oraz długim terminem realizacji ich  dostawy dopuszcza się przejściowo stosowanie innych worków pod warunkiem odpowiedniej segregacji odpadów oraz ich oznakowania (można korzystać  z dotychczasowych worów dostarczonych przez ZGKiM) jak i innych.

Za spowodowaną niedogodność przepraszamy.

Przypominamy również o obowiązku złożenia deklaracji ,  z nieruchomości zamieszkałych których właściciele dotychczas ich nie złożyli.

W tym przypadku odpady zostaną odebrane jednak właściciel nieruchomości otrzyma decyzję administracyjną na podstawie której dokona opłaty za odebrane odpady.

czytaj więcej

Informacja o awarii telefonu

Z przyczyn technicznych obecnie nie działa nr telefonu nr 32 238 71 91, prosimy dzwonić pod numery 32 238 71 92 lub 93 oraz 32 335 86 00 za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej