Aktualności

Nowy rozkład jazdy autobusów od września 2013

W załączniku nowy rozkład jazdy autobusów na terenie Gminy Sośnicowice.

czytaj więcej

Dożynki w Pyskowicach

W dniach 7-8 września 2013 r. odbędą się XV Dożynki Powiatu Gliwickiego na Placu Dożynkowym w pyskowicach. W imineiu organizatorów - Zapraszamy!


Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej

Wykonanie obsługi gastronomicznej imprezy pn. Dożynki Gminne 2013

Gmina Sośnicowice zaprasza do składania ofert na „Wykonanie obsługi gastronomicznej imprezy pn. Dożynki Gminne 2013 w dniu  15.09.2013 (niedziela) w godz. 14.00 -24.00.

Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej

Opłaty za odbiór odpadów komunalnychOd 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system odbierania odpadów komunalnych. Usługę odbioru z nieruchomości zamieszkałych wykonuje firma „Remondis”. Po raz kolejny przypominamy, iż w ramach wniesionej opłaty każdy mieszkaniec ma prawo do oddania 60l odpadów zmieszanych w miesiącu. Większe ilości odpadów będą powodować obciążenie mieszkańca dodatkową opłatą.

Tabela cen i pełna treść informacji w załączniku.

czytaj więcej

Obowiązek oznaczenia nieruchomości zabudowanej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012.125) w związku z art.47a, ust.1,pkt.1, ust.6 oraz art.47b ust.1,i 4 ustawy z dnia 17 maja Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287) Urząd Miejski w Sośnicowicach przypomina o obowiązku umieszczania w miejscu widocznym na nieruchomości, tablicy z nadanym numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu  tabliczki z numerem podlega karze grzywny do 250 zł. zgodnie z art. 64 ust. 1 kodeksu wykroczeń.

Firma Remondis, która zajmuje się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Sośnicowice, zwraca się z prośbą o oznaczenie pojemników na odpady numerem domu.

czytaj więcej

Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół

Zespół Ekonomi Oświaty Zdrowia i Kultury uprzejmie informuje, że dowóz dzieci do Szkół Podstawowych w Bargłówce, Sierakowicach, Smolnicy i Kozłowie oraz Gimnazjum w Sośnicowicach w nowym roku szkolnym 2013/2014 realizowany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach w ramach transportu publicznego.

Uczniowie będą dowożeni  na dotychczasowych zasadach co w latach ubiegłych tzn. Gmina będzie pokrywać koszty dowozu uczniów gdy droga ucznia do szkoły  w obwodzie szkolnym, gdzie dziecko mieszka wynosi powyżej 3 km dla uczniów klas I –IV i 4 km dla uczniów klas V – VI oraz gimnazjum.Pieczę nad dziećmi w autobusie bedzie sprawował opiekun. Uprawnieni uczniowie do darmowych przejazdów w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego otrzymają nieodpłatnie bilety miesięczne na dojazd do szkoły i domu oraz rozkłady jazdy autobusów. Bilety dla każdej ze szkół będą się różniły kolorami, a na każdym bilecie znajdzie się imię i nazwisko ucznia oraz numer legitymacji szkolnej, którą uczeń winien mieć przy sobie w celu okazania kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.

Pozostali uczniowie i inni mieszkańcy też mogą korzystać z przejazdu autobusem po wykupieniu jednorazowego biletu u kierowcy, a w przyszłości miesięcznego.

Rozkłady jazdy poszczególnych autobusów będą wywieszone na przystankach autobusowych, tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie oraz w szkołach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

czytaj więcej