Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej na www.pokrzywgdzeni.gov.pl

czytaj więcej

Programy wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet

Zapraszamy do zapoznania się z programami wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący populacyjne porgramy wczesnego wykrywania paka piersi i raka szyjki macicy udostępnił strony internetowe:

www.raksutka.org

www.rakszyjki.org

czytaj więcej

Zbiórka Gabarytów - Marzec 2014

Informujemy, że w miesiącu marcu na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.

Szczegółowy harmonogram w załączniku.

czytaj więcej

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie zachęca do udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej

INFORMACJA - w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od miesiąca lutego nie będą odbierane odpady z pojemników uszkodzonych. Na terenie Gminy Sośnicowice często można spotkać takie kubły na odpady zmieszane. Uszkodzenia w znacznym stopniu dotyczą połamanych zaczepów do zamocowania na śmieciarce w celu ich opróżnienia. Stanowi to spore utrudnienie dla pracowników firmy wywozowej w ich opróżnieniu. Dodatkowo kubły takie z racji pory roku są znacznie przeładowane i nie ma również możliwości opróżnić takie kubły „ręcznie”. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te powinny być sprawne. Co za tym idzie zachodzi konieczność wymiany pojemników przez tych właścicieli, których temat dotyczy, w przeciwnym razie kubły nie będą opróżniane.

Ponadto z racji sporych zgłoszeń uszkodzenia pojemników dokonywanych przez firmę odbierającą odpady zwracamy się z prośbą o nie zalewanie popiołu wodą, która przy niskich temperaturach zamarza i uniemożliwia dokładne opróżnienie kubłów. Wówczas konieczne jest użycie specjalnego mechanizmu, który może powodować wgniecenia kubłów, które już nie są nowe, a także wyeksploatowane i ulegają znacznemu uszkodzeniu.

Takie reklamacje nie będą uwzględniane.

REMONDIS

czytaj więcej