Aktualności

Konkursu fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

 

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:

a) I kategoria – Tradycja.

b) II kategoria – Krajobraz.

c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na  adres:    

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,

Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 31 sierpnia 2014 roku.                        

Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2014 r.

czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - Intensywne opady

WCZK w Katowicach informuje, że IMiGW - PIB CBPM w Krakowie wydało ostrzeżenie nr 39 z dnia 25.06.2014 r. dot. wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu. Treść ostrzeżenia w załączeniu.

czytaj więcej

Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

W wyniku przedłużenia umowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina może uzyskać dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości do 50% kosztow kwalifikowanych, pozostałe 50% dofinansowania może pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki. Część kosztow pokryta zostanie ze środków pochodzących z budżetu gminy. W efekcie dofinansowaniem objęte będzie 100% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów demontażu, zbierania , transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

W związku z powyższym niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu formularza WNIOSKU o dofinansowanie z załącznikami wymienionymi w „Regulaminie…”.  Formularz można otrzymać od sołtysa lub Urzędzie Miejskim bądź wydrukować ze strony internetowej Gminy Sośnicowice.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 07.07.2014r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u insp.  ds.ekologii Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08

Zgodnie z „Regulaminem udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w 2014 roku” mieszkańcy Gminy zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych w roku 2014 proszeni są zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim. W oparciu o złożone wnioski mieszkańców Gmina przygotuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do WFOŚiGW i otrzymaniu zapewnienia dofinansowania.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe jest zamieszczenie nieruchomości w wykazie stanowiącym załącznik do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”. 

czytaj więcej

Rajd rowerowy

Serdecznie zapraszamy na dwudniowy rajd rowerowy po „Spichlerzu Górnego Śląska”  28-29 czerwca br. Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na e-mail: biuro@spichlerz.info.pl. Szczegóły w załącznikach. Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej

Uwaga Rodzice ! - Dyżury wakacyjne w przedszkolu

ZEOZiK w Łanach Wielkich informuje, że od 02.06. 2014 do 15.06.2014 trwają zapisy dzieci rodziców pracujących do Miejskiego Przedszkola
w Sośnicowicach oraz Gminnego Przedszkola w Sierakowicach , dyżury wakacyjne pełnią :

lipiec - Gminne Przedszkole w Sierakowicach,

sierpień - Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach.

czytaj więcej