Aktualności

"Godomy po naszymu" - Wielki Finał VII Edycji w Sośnicowicach !

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 27.11.2014r w Hotelu „Sylwia” w Sośnicowicach odbędzie się Wielki Finał VII edycji Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu”. W programie Wielkiego Finału m.in. wystepy  finalistów, w tym Rafała Szołtysika – najmłodszego uczestnika konkursu „Godomy po naszymu” edycji 2013 oraz programu telewizyjnego „Mam talent”, występ grupy „SLASKIE, DOBRE KONCERTY” oraz rozdanie nagród konkursu plastycznego „Pocztówka ze Spichlerza”. Podczas Finału odbędzie się promocja wydawnictwa „Godomy po naszymu” zrealizowanego przez LGD „Spichlerz Górnego Śląska” – edycji konkursów 2009-2013.

W imieniu organizatora Wielkiego Finału - Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska” gorąco zapraszamy.

Szczegóły na plakacie zamieszczonym poniżej

czytaj więcej

Nowy aparat USG w Sośnicowicach

Aparat HITACH ALOKA F37 jest najnowocześniejszym systemem ultrasonograficznym do badań diagnostycznych. Aparat jest przeznaczony do kompleksowych badań tj. badania jamy brzusznej, nerek, tarczycy, małych narządów, piersi, ortopedii, kardiologii, ginekologii, urologii, badań naczyniowych. Aparat można stosować nawet podczas drobnych zabiegów chirurgicznych. Aparat posiada tryb Dopplera kolorowego, spektralnego oraz dopplera fali ciągłej stosowanego w badaniach kardiologicznych. Aparat posiada nowoczesny monitor typu LED co umożliwia bardzo dobre odwzorowanie kolorów a co za tym idzie bardzo dobrą diagnostykę stanów zapalnych oraz bardzo dobrą wizualizację echogieniczności pacjenta. Aparat dodatkowo posiada najnowocześniejszy tryb wizualizacji drobnych przepływów E-FLOW. Tryb ten służy do oceny bardzo drobnych unaczynień wszelkich przepływów, guzów, itd. Dodatkowo aparat posiada niezbędną dziś archiwizację na dysku twardym z możliwością zapisu na płytach DVD oraz na PEN-DRIVE. Aparat umożliwia w przyszłości rozbudowę o wiele funkcji oraz różnego rodzaju głowic (np. ginekologia, kardiologia).

 

czytaj więcej

Kozłów w „Sieci Najciekawszych Wsi” !

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż jedna z naszych miejscowości – Kozłów została wytypowana do udziału w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim pn. „Sieć Najciekawszych Wsi”. Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w dniu 6.11.2014r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie której ideę projektu przybliżył pomysłodawca projektu Pan Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). W konferencji inauguracyjnej projektu uczestniczyli lokalni liderzy Kozłowa z Panią Sołtys Małgorzatą Wosiek na czele, oraz Panią Gabrielą Joneczek, Stronę Urzędową reprezentowali Pan Stefan Machnik – Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz koordynator projektu w Gminie Sośnicowice – Pan Piotr Cieślok.

Projekt ma przede wszystkim ochronić i wykorzystać zasób kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych wsi w Polsce do ich rozwoju jako miejsc atrakcyjnego pobytu (turystyka soft) ponadto:

  • budować jakość życia mieszkańców tych wsi głównie w oparciu o przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych, które w równym stopniu służą mieszkańcom,
  • poprzez atrakcyjność miejsca chronić wartość nieruchomości (depopulacyjna nadpodaż - coraz liczniejsze pustostany)
  •  tworzyć wizytówkę gminy / regionu
  •  przy realizacji unikalnej strategii rozwoju dać społeczności lokalnej szczególną okazję do kooperacji krajowej a nawet międzynarodowej

Należy nadmienić, iż w pierwszej fazie projektu zostało wybranych 144 wsi z całej Polski, z których do ścisłego finału zakwalifikowały się jedynie 4 wsie z województwa śląskiego, są to: Istebna (gmina Istebna), Złoty Potok (Gmina Janów), Trzebniów (Gmina Niegowa) oraz Kozłów. Weryfikacja walorów poszczególnych wsi odbyła się pod okiem ekspertów, pod kierownictwem Pana dr inż. arch. Zbigniewa Kuriaty z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Eksperci podczas oceny zakwalifikowanych wsi zwracali uwagę na to czy posiadają one wysokie walory poznawcze, wzbudzają ciekawość, posiadają specyficzną jakość wiejskiej przestrzeni, a także czy infrastruktura pobytowa znajduje się na poziomie przewyższającym krajową przeciętność.

Fakt, iż to właśnie Kozłów jako jedna z nielicznych miejscowości województwa śląskiego, a jedyna z podregionu gliwickiego znalazła uznanie w oczach ekspertów i znalazła się w ściśle wyselekcjonowanym gronie 4 najciekawszych wsi jest ogromną nobilitacją dla całej Gminy Sośnicowice, dowodzi ogromnego potencjału jaki występuje w Kozłowie, jego architekturze, krajobrazie specyficznym i charakterystycznym, spełniającym wysokie standardy projektu, a jednocześnie jest wyzwaniem do aktywnej pracy na rzecz wykorzystania tego potencjału. W tym celu w dniach 4 i 5 grudnia br. odbędzie się wizja terenowa połączona z konsultacjami i warsztatami przygotowawczymi z ekspertami a skierowanymi do mieszkańców Kozłowa pozwalającymi na odpowiednie oszacowanie oraz wykorzystanie potencjału miejscowości, na które wszystkich mieszkańców Kozłowa gorąco zapraszamy.

Galeria z konferencji inauguracyjnej projekt

czytaj więcej

Medal za zasługi

W uznaniu zasług na rzecz umacniania obronności kraju Minister Obrony Narodowej  nadał Panu Arnoldowi Sosna brązowy  medal  „Za zasługi dla obronności kraju”. Pan Arnold Sosna jest członkiem Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pan Arnold Sosna od kilkunastu lat jest kurierem Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego, doręczającym dokumenty powołania do czynnej służby wojskowej żołnierzom rezerwy. Bierze aktywny udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych oraz treningach akcji kurierskiej. Uroczystego wręczenia medalu wyróżnionemu dokonał Burmistrz Sośnicowic Pan Marcin Stronczek w dniu 14 listopada 2014 r.

czytaj więcej

Dodatkowe dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Sośnicowice

czytaj więcej

Podsumowanie Kadencji

  1. Jak podsumowałby Pan minioną kadencję.

Miniona kadencja obfitowała w wiele zrealizowanych zadań, część z nich jest na ukończeniu, a inne zostaną zakończone w przyszłym roku. Można powiedzieć, że dla miasta i gminy były to lata pomyślne. Budżet w 2010r. zamykał się kwotą 24,1 mln zł, a dzisiaj w roku 2014 zamknie się kwotą prawie 42mln zł, a najważniejsze to, że w ciągu tych 4 lat pozyskaliśmy prawie 26 mln zł.

Zmiana transportu publicznego w gminie rozwiązała raz na zawsze problemy związane z dojazdem do szkół, pracy czy Ośrodka Zdrowia, pomijając zdecydowanie większą ilość kursów i znacznie niższe koszty przejazdu. Jednak temat ten nie jest zakończony i wymaga dalszych zmian.

Cieszą inwestycje już zrealizowane i te które są na ukończeniu. Dotyczy to wyremontowanych dróg powiatowych przy współfinansowaniu przez gminę w tym budowa chodników. Remonty dróg wojewódzkich wraz z budową chodników do których też gmina w 40% dopłacała.

Została z bardzo dużymi problemami wybudowana kanalizacja dla Sierakowic i Rachowic, której koszt realizacji znacznie przekroczył zakładaną kwotę.

Zostały wprowadzone programy, Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Usuwania Azbestu, dzięki którym nastąpi poprawa ochrony środowiska, a mieszkańcy mogą korzystać z dopłat.

Wprowadzono dwa stypendia tj. dla sportowców odnoszących sukcesy na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, oraz naukowe dla najzdolniejszych uczniów. Jest realizowany coroczny program nauki pływania dla uczniów I klas gimnazjum i to już trzeci rok.

Dokończyliśmy budowę przedszkola w Sośnicowicach.

W Trachach wybudowano wiatę rekreacyjną, natomiast w Sierakowicach i w Kozłowie

boiska ze sztuczna nawierzchnią, obiekt socjalny dla zawodników w Bargłówce i wyremontowano budynek na boisku w Kozłowie wraz z wybudowaniem wjazdu, drogi i trybun, ogrodzono w znacznej części boisko w Łanach Wielkich i doposażono inne obiekty. Rady Sołeckie dzisiaj dysponują pokaźnym budżetem, tak samo jak kluby sportowe.

Jednostki OSP są remontowane wg przyjętego planu, a OSP Sośnicowice została poddana kapitalnemu remontowi. Ponadto sukcesywnie wyposażano je w lepszy sprzęt.

W naszych jednostkach oświatowych prowadziliśmy stale prace remontowe i termo modernizacyjne, oraz ciągle doposażamy szkoły w lepsze sprzęty i urządzenia.  Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak  kółko artystyczno-ceramiczne, filmowo-artystyczne, zajęcia sportowe (piłka siatkowa, nożna i ręczna). Większość nauczycieli prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych przygotowując ich do udziału w konkursach, oraz zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów, którzy potrzebują pomocy w nauce.

Ośrodek zdrowia został poddany zmianom organizacyjnym i dzisiaj nie ma kolejek oraz przybyło prawie 1000 pacjentów. Systematycznie doposażony jest w nowy sprzęt, a dalsze zmiany są w trakcie i mają spowodować poszerzenie usług medycznych.

Jest wykonany projekt obwodnicy dla Sośnicowic i zapewnione jej finansowanie.

Kończy się inwestycja uzbrojenia terenu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Sośnicowicach ( za cmentarzem). Wybudowaliśmy ul. Wrzosową w Smolnicy. Na ukończeniu jest budowa ul. Gimnazjalnej, bardzo ważnej drogi dla Sośnicowic.

Do  30 listopada ma zostać wykonane oświetlenie ul. Kościelnej ( do cmentarza) w Bargłówce.

Wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Jagiellońskiej w Sośnicowicach etap I , II etap jest w trakcie realizacji, wykonano również nakładkę bitumiczną i na ul. Wiejskiej w Tworogu Małym. Kończy się również remont drogi powiatowej w Smolnicy wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ulicy Bierawki od strony Żernicy.

 Należy też przypomnieć, że Gminna Spółka Wodna, która zaczęła faktycznie działalność trzy lata temu, wykonała ogromną pracę.  Odtworzyła ok. 40 km rowów,1,45 km ciągów drenarskich, wyremontowała 27 przepustów itd.

 Dla Tworogu Małego w tym jeszcze roku będzie wykonana bardzo ważna dokumentacja na wykonanie urządzenia przeciwpowodziowego ( wykonanie jej zajęło 2 lata).

2. Czy to wszystko?

Oczywiście nie. Nie da się opisać wszystkiego z czterech lat w jednym artykule.

3. Kiedy się faktycznie rozpocznie nowy okres programowania?

Odpowiedzi na to pytanie nie jestem w stanie udzielić. Mogę tylko powiedzieć, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Centralnego, mamy już zapewnione finansowanie na kwotę prawie 8 mln zł.,a o inne finanse trzeba będzie zabiegać w konkursach.

4. Czy można było osiągnąć więcej w ciągu tych czterech lat ?

Może tak, ale to chyba byłoby trudne. Szkoda tylko, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł zrealizować zaplanowanych inwestycji w naszej gminie w 2014r. Dodać należy, ze mieliśmy firmy które nie wykonały zadań w terminie, a z niektórymi musieliśmy rozwiązać  umowy. Były też zadania, których nie mogliśmy zrealizować, ponieważ nie zgłosił się ani jeden wykonawca.

5. Proszę podsumować kadencję.

Minione cztery lata dla gminy można uznać za bardzo udane, głównie ze względu na wielkość pozyskanych środków jak i wzrost budżetu. Uporządkowaliśmy wiele spraw w tym finansowanie Rad Sołeckich i Klubów Sportowych. Rozwiązaliśmy problem transportu publicznego – który podobno był nie do rozwiązania. Ośrodek Zdrowia zaczyna funkcjonować praktycznie bez kolejkowo.

Na koniec  bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie, a szczególnie tym którzy mnie wspierali.

Dziękuję też radnym, sołtysom i pracownikom urzędu.

 

czytaj więcej