Aktualności

Ankieta - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice

Gmina Sośnicowice przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice”. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Sośnicowice o wypełnienie ankiety dotyczącej źródeł ciepła w obiektach mieszkalnych. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy.

Ankietę można wypełnić również elektronicznie na stronie:

www.niskaemisja.pl  - http://skroc.pl/sosnicowice

czytaj więcej

Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu

Zarząd Województwa Śląskiego OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

czytaj więcej