Aktualności

Zapytanie ofertowe - Materiały promocyjne

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice".
czytaj więcej

Test syren alarmowych

Informuję się, że na podstawie §8 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 1 sierpnia 2015 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnieni 70. Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Syreny objęte systemem wojewódzkim, lecz nie włączone do 4 minut od ustalonej powyżej godziny należy uruchomić lokalnie.

W ramach treningu emitowany będzie  - dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.   

Od godziny 07.00 w dniu treningu zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW- 46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji. Niedopuszczalne jest również lokalne testowanie syren w trakcie gdy centrala wojewódzka ogłasza alarm! 

czytaj więcej

Leśna Kraina Górnego Śląska

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" rozpoczyna pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 16 gmin zrzeszonych w LGD.

 Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, w szczególności: przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz rolników na konsultacje społeczne do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zebrane podczas spotkań informacje pozwolą na zaplanowanie celów i wskaźników, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na rozwój naszych gmin.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki z programu LEADER jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej.

 Konsultacje odbędą się w 16 gminach należących do LGD zgodnie z załączonym harmonogramem.

czytaj więcej

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwościotrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego.

Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronęwww.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod w załączniku.

czytaj więcej