Aktualności

Konkurs fotograficzny „Leśna Kraina – tu warto przyjechać”

Regulamin KONKURS FOTOGRAFICZNY „Leśna Kraina – tu warto przyjechać”, formularz - w załączniku.
czytaj więcej

Informacja ws. odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Informujemy, że odpady budowlane i rozbiórkowe,  stanowiące odpady komunalne tj. pochodzące z remontów i innych prac budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę, odbierane są  w ilości 1m3 /rok/nieruchomość.  Odpowiada to jednemu pojemnikowi typu „BIG BAG”. Worki tego typu dostarczane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i odbierane w terminach odbiorów odpadów wielkogabarytowych.
czytaj więcej

Ankieter Urzędu Statystycznego może zapukać do drzwi!

Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.

czytaj więcej

Terminarz zebrań wiejskich

Terminarz zebrań wiejskich Gminy Sośnicowice
czytaj więcej

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym

II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Sośnicowice
czytaj więcej

Kurs instruktorów Obrony Cywilnej

Urząd Miejski w Sośnicowicach poszukuje kandydatów na kurs instruktorów Obrony Cywilnej. Kurs na instruktorów OC trwa 3 dni i odbywa się w szkole pożarnictwa w Krakowie.
Na kurs mogą zgłaszać się osoby posiadające przydział do formacji OC oraz osoby bez takiego przydziału (mile widziani studenci i absolwenci szkół kierunków obronnych i zarządzania kryzysowego). Po odbyciu kursu instruktor wykorzystywany będzie do prowadzenia szkoleń z członkami formacji OC na terenie gminy oraz zostanie przydzielony do jednej z formacji OC. Zachęcamy również do zgłaszania się do formacji OC. Należy pamiętać, że terenowe formacje obrony cywilnej mają służyć miejscowej społeczności na wypadek wojny lub innych zagrożeń. Do formacji OC mogą zgłaszać się osoby które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 50 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Dla chętnych członków formacji obrony cywilnej istnieje możliwość skierowania na specjalistyczne kursy i szkolenia (np. udzielania pierwszej pomocy, komendanta formacji OC czy wspomnianego instruktora obrony cywilnej). Wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie udziela osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Miejskim inspektor ds. obrony cywilnej pan Wojciech Kędzierawski (tel. 32/ 2387191wew. 306 lub 32/ 335 8606) w godzinach pracy urzędu.
czytaj więcej