Aktualności

Pojemniki na odpady komunalne

 Referat Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach uprzejmie informuje: Zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach oraz „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Sośnicowice” obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie swojej nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Pojemnik ten (na odpady komunalne zmieszane) powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normy: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych - informacja o spełnianiu norm jest umieszczana przez producentów na pojemniku.
 
czytaj więcej

Zmiany w gospodarce odpadami

Szanowni mieszkańcy, informujemy, o zmianach w gospodarce odpadami – od 1 stycznia 2017r. 
czytaj więcej

Koncert Noworoczny - 7 stycznia 2017

Burmistrz Sośnicowic oraz Stowarzyszenie muzyczne "Chopin" zapraszają na koncert noworoczny w dniu 7 stycznia 2017 który odbędzie się w Gminnym Centrum Społeczno Kulturalnym w Sośnicowicach.
czytaj więcej

Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Sośnicowice

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej problemy społeczne w gminie Sośnicowice.
czytaj więcej

Koncert Świąteczny Damiana Holeckiego

Zapraszamy na Świąteczny koncert Damiana Holeckiego który odbędzie się 14 grudnia w Centrum Społeczno Kulturalnym w Sośnicowicach ul. Szprynek. Wstęp wolny!
czytaj więcej