Aktualności

I Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości SAG

I Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości SAG
czytaj więcej

Leśna Kraina Górnego Śląska ogłasza nabory wniosków

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy: nr 01/2017 oraz nr 02/2017
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
czytaj więcej

Spotkania Informacyjno - Szkoleniowe dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Leśna Kraina Górnego Śląska ” serdecznie zaprasza na Spotkania Informacyjno - Szkoleniowe dla Beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.
czytaj więcej

Ferie zimowe z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną

Ferie zimowe z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Sośnicowicach!
czytaj więcej

Ankieter US może zapukać do drzwi

Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych.
Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług
turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami, jak również o przyczynach nie uczestniczeniawpodróżach.
czytaj więcej

Przywitanie nowego 2017 roku w Sośnicowicach!

Zobacz film!
czytaj więcej