Absolutorium dla Burmistrza

Data dodania: 31 Lipca 2020
Drodzy Mieszkańcy,
Pragnę podzielić się z Wami informacją, że podczas XXII sesji Rady Miejskiej  w Sośnicowicach, która odbyła się 29 lipca br., Radni udzielili mi jednogłośnie absolutorium za rok 2019 oraz wotum zaufania.
Prócz tego na wczorajszej sesji zatwierdzone zostało sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019. Także „Raport o stanie Gminy Sośnicowice za rok 2019” – podsumowanie działalności  burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego – został przez Radnych przyjęty.
W trakcie sesji odczytane zostały także sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w naszej gminie za rok 2019 w zakresie funkcjonowania Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
Pragnę serdecznie podziękować pani Przewodniczącej Rady Miejskiej – Reginie Bargiel oraz wszystkim Radnym za zaufanie oraz naprawdę dobrą współpracę,  dziękuję Sołtysom, Dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli oraz Dyrektorom jednostek za współpracę z urzędem i aktywne działania na rzecz mieszkańców.
Szczególne podziękowania kieruję do moich bezpośrednim współpracowników –  mojego Zastępcy, pana Sekretarza, pana  Skarbnika oraz wszystkich pracowników za  dobrą współpracę, profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków oraz kompetentne podejście do rozwiązywania spraw gminy i jej Mieszkańców.
Dziękuję także Wam, drodzy Mieszkańcy, za zaufanie, każde dobre słowo, ale także za konstruktywny  głos krytyki, które przyczyniają się rozwoju naszej gminy.
Mam nadzieję, że nadal będę mógł, wraz z Wami wszystkimi, pracować dla dobra naszej Małej Ojczyzny, by zmieniała się na lepsze i każdemu żyło się dobrze w Gminie Sośnicowice.

Burmistrz Sośnicowic
Leszek Kołodziej