Ankieta PONE

Data dodania: 20 Września 2017
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne.
W ramach Programu korzystne jest również stosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.).
Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), przyczyni się znacznie  do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność i polepszy wizerunek Gminy.
Gmina mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany termomodernizacyjne będzie się starać o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakres prac modernizacyjnych z zakresu gospodarki cieplnej. Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców, możliwości finansowych Gminy oraz pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przewiduje się, że mieszkańcy mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% kosztów wykonania modernizacji źródła ciepła oraz kolektorów słonecznych.
Wypełnienie ankiet jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania. Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od otrzymania dofinansowania.
Dodatkowe informacje także na stronie www.sosnicowice.pl.
Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędu Miasta w Sośnicowicach
do 13  PAŹDZIERNIKA  2017 !
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
______________________________________________________
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Sośnicowice  32 335 86 08
Pliki do pobrania: