ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013- 2025

Data dodania: 19 Kwietnia 2013

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013 - 2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności celów oraz zadań, które zostaną przyjęte w Strategii, mając tym samym duży wpływ na jakość opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy wypełnić online do 02 maja 2013 roku lub w wersji papierowej przekazać sołtysowi lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Kliknij aby wypełnić - ANKIETA