Ankieter US może zapukać do drzwi

Data dodania: 03 Stycznia 2017
Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych.
Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług
turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami, jak również o przyczynach nie uczestniczeniawpodróżach.

Szczegóły w załączniku Pliki do pobrania: