Będzie nowy samochód pożarniczy dla OSP Trachy

Data dodania: 01 Lutego 2018
W dniu 31 stycznia 2018 r. została ogłoszona lista wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu V. „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służby ratowniczych”.  Na miejscu 17 z spośród 40 złożonych wniosków znalazł się wniosek Gminy Sośnicowice na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Trachy. Kwota dofinansowania wyniesie 680 000 zł przy koszcie całkowitym 800 000 zł. wniosek do tego konkursu został złożony w maju 2017 r.