Bezpłatne szkolenie komputerowe i/lub językowe

Data dodania: 27 Listopada 2018
KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI – bezpłatne szkolenia komputerowe i/lub językowe
 
Informujemy, że mieszkańcy Sośnicowic oraz innych gmin subregionu centralnego woj. śląskiego mogą wziąć udział w projekcie KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI, realizowanym przez firmę J&C GROUP .
 
W ramach projektu odbędą się bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do zdobycia ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 lub językowe (angielski / niemiecki / francuski).
 
Warunki uczestnictwa:
wiek 25+
zamieszkanie na terenie gmin subregionu centralnego woj. śląskiego
zatrudnienie
chęć podniesienia swoich kwalifikacji i pozycji na rynku pracy.
 
Szkolenia komputerowe trwać będą 80 godzin lekcyjnych (60 zegarowych).
Szkolenia językowe trwać będą 120 godzin lekcyjnych (90 zegarowych).
 
Częstotliwość i intensywność spotkań będzie ustalona z uczestnikami. Grupa może liczyć max. 12 osób.
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 / Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne
 
Zainteresowanych proszę o kontakt z Urzędem Miejskim w Sośnicowicach,
nr tel. 32 335 86 31.
 
Poziom wiedzy szkoleniowej dla szkolenia komputerowego:
Szkolenie IC3 – pozwalające na nabycie wiedzy z zakresu obsługi komputera. IC3 jest szkoleniem przygotowującym do zdania trzech międzynarodowych egzaminów: 
Podstawy obsługi komputera 
Kluczowe programy i aplikacje – obejmuje popularny edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i aplikację do tworzenia prezentacji oraz wspólne cechy wszystkich tych aplikacji 
Internet i praca on-line – obejmuje umiejętność pracy w Internecie i środowisku sieciowym. 
 
Pliki do pobrania: