Chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do Internetu?

Data dodania: 02 Października 2017
Chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do Internetu?
Zgłoś swoją chęć udziału  w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice”
  
Gmina Sośnicowice ogłasza dodatkową rekrutację do udziału w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice” w okresie jego trwałości.
 
Uczestnik wybrany w rekrutacji otrzyma do użytkowania zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz dostępem do Internetu. Udział gospodarstwa domowego w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami!
 
Projekt realizowany w 2015 r. był dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie, do roku 2021, znajduje się w okresie trwałości. Jego celem było zapewnienie dostępu do Internetu dla zidentyfikowanej grupy gospodarstw domowych w Gminie Sośnicowice, których mieszkańcy zagrożeni są wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Cel ten był realizowany poprzez udostępnienie wybranym gospodarstwom domowym sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów dostępu do Internetu, a także doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc dostępu do Internetu w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Sośnicowicach.
 
Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć go wraz z obowiązkowymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w terminie wskazanym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
 
Grupy uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie to:
1)     Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
2)     Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
3)     Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
4)     Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
5)     Rodziny zastępcze;
6)     Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice;
7)     Osoby z grupy 50+,
8)     Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce,
 
Termin składania formularzy zgłoszeniowych wraz z obowiązkowymi załącznikami: od 5 października 2017 r. do 19 października 2017 r.
Pliki do pobrania:
Informacja o rozstrzygnięciu
Pobierz plik PDF
Regulamin
Pobierz plik PDF