Ciąg dalszy konsultacji projektu " Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023”

Data dodania: 21 Marca 2017


Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”. Konsultacje społeczne Programu trwają do 9 kwietnia 2017 roku.

Konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” rozpoczęły się w dniu 9 lutego kiedy informacja o zakończeniu przygotowania Programu Rewitalizacji pojawiła się na stronie internetowej Miasta.
W dniu 17 lutego br. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sośnicowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne, prezentujące projekt Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”.
Uwagi do projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2017 roku w postaci:
 - papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Sośnicowice,
- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  um@sosnicowice.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.
 
Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
b) zbieranie uwag ustnych podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 3 kwietnia  br. w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w okresie trwania konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy w Sośnicowicach.
 Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” jest p. Natalia Krawczyk, info@kreatus.eu, tel. 660 574 307 Pliki do pobrania:
Formularz konsultacji
Pobierz plik DOCX