Dzień Edukacji Narodowej

Data dodania: 13 Października 2015
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za pasję 
i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszych szkół i przedszkoli. Życzę, aby wszystkie dni w roku szkolnym były radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty pragnę złożyć życzenia radości i satysfakcji 
z pracy, dumy z wychowanków oraz powodzenia w życiu osobistym.
 
Wszystkim emerytowanym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.
 
Burmistrz Sośnicowic
Marcin Stronczek