Ferie Letnie 2013

Data dodania: 24 Czerwca 2013

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych zaprasza chętnych do udziału w  półkoloniach. Zajęcia odbywać się będą w następujących miejscowościach:
1. Sierakowice od 01.07.2013r. do 12.07.2013r.
2. Bargłówka od 08.07.2013r. do 19.07.2013r.
3. Kozłów od 08.07.2013r. do 12.07.2013r.
4.Sośnicowice od 22.07.2013r. do 02.08.2013r.
Zapisy oraz szczegółowe informacje w poszczególnych szkołach