Gminne przedszkola pozostają zamknięte

Data dodania: 22 Maja 2020
Szanowni Państwo,
po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ oraz sytuację w naszej gminie, z uwagi na duże zagrożenie możliwością zakażenia COVID-19, wspólnie z dyrektorami publicznych przedszkoli podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu zawieszenia pracy placówek prowadzonych przez Gminę Sośnicowice co najmniej do dnia 7 czerwca 2020 r.
Warto w tym miejscu wskazać, że w ostatnim czasie liczba zakażonych koronawirusem wciąż rośnie, a obostrzenia sanitarne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym są niezwykle trudne do zastosowania. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że wielu rodziców pracuje na terenie powiatu gliwickiego, gdzie wciąż diagnozowane są nowe zachorowania. Ich powrót do pracy zwiększa ryzyko przenoszenia wirusa.
Decyzja o dalszym zawieszeniu pracy przedszkoli podyktowana została obecną sytuacją związaną z drastycznym wzrostem zachorowań w woj. Śląskim, w tym na terenie Gminy Sośnicowice, a także rekomendacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, który sugeruje wstrzymanie się z otwarciem placówek przedszkolnych. Uważam, że nie można ryzykować zdrowia najmłodszych mieszkańców gminy, których odporność nie jest jeszcze w pełni wykształcona, a możliwości przestrzegania restrykcyjnych wytycznych sanitarnych praktycznie niemożliwe do wyegzekwowania.
Jednocześnie informuję, że dyrektorzy gminnych przedszkoli opracowali procedury bezpieczeństwa, zaopatrzyli placówki w niezbędne środki higieniczne i bezpieczeństwa (termometry, rękawiczki, maseczki, fartuchy, płyny dezynfekujące). W chwili obecnej trwa szkolenie personelu w zakresie działania w zmienionym reżimie sanitarnym. W momencie powstania stosownych warunków zewnętrznych skontaktujemy się rodzicami, aby przedstawić nowe procedury obowiązujące w przedszkolach. Zdrowie naszych dzieci, ich rodzin i pracowników jest absolutnym priorytetem w tej niecodziennej sytuacji.
W tym miejscu pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o utrzymaniu opłacania zasiłku opiekuńczego dla rodziców
do 14 czerwca br. O dacie wznowienia działalności naszych placówek zostaniecie Państwo poinformowani.

Burmistrz Sośnicowic
Leszek Kołodziej