Informacja dla mieszkańców - Plan gospodarki niskoemisyjnej

Data dodania: 20 Kwietnia 2015

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice" uprzejmie informujemy iż w terminie od 20.04.2015 do 08.05.2015 na terenie gminy Sośnicowice przeprowadzana będzie inwentaryzacja danych terenowych niezbędnych do opracowania w/w planu. W związku z powyższym w wyznaczonym terminie przedstawiciele firmy AT Group SA z siedzibą w Krupskim Młynie - wykonawcy w/w opracowania będą kontaktowali się z mieszkańcami Gminy, przedsiębiorcami oraz instytucjami działającymi na terenie Gminy Sośnicowice w celu zebrania niezbędnych informacji. Prosimy uprzejmie o udzielenie wyczerpujących informacji ankkieterom gdyż informacje te są niezbędne do zaplanowania realnych działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie.