Informacja dla mieszkańców sołectw Bargłówka i Tworóg Mały

Data dodania: 18 Grudnia 2013

Informujemy Państwa uprzejmie o trwających pracach projektowych związanych z opracowaniem na zlecenie Gminy Sośnicowice koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach Bargłówka i Tworóg Mały w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wykonawcą opracowania koncepcyjnego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DOMED” Sp. z o.o. z Wrocławia (Tel: 071 7880017).
Projektanci w/w firmy w ramach prac projektowych będą przeprowadzać w dniach  19 – 22 grudnia 2013r. wizje inwentaryzacyjne na terenie prywatnych posesji oraz będą pozyskiwać od właścicieli nieruchomości pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na  budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków. Składane przez właścicieli nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mają charakter  wstępnej deklaracji.
Prosimy uprzejmie o udostępnienie projektantom nieruchomości oraz udzielenie niezbędnych informacji celem umożliwienia prawidłowej realizacji czynności związanych z opracowaniem koncepcji.
W przypadku nieobecności właścicieli nieruchomości w czasie wizyty projektantów, oświadczenia do podpisania wraz z numerami kontaktowymi do projektantów zostaną zostawione w sąsiednich nieruchomościach. 
Z opracowaną koncepcją mieszkańcy Bargłówki oraz Tworogu Małego zostaną zapoznani na zebraniach wiejskich w I kwartale 2014r.

Pliki do pobrania:
Oswiadczenie
Pobierz plik DOC