Informacja dot. wystawiania śmieci

Data dodania: 08 Grudnia 2017
W związku z licznymi opóznieniami z wystawianiem odpadów przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Sośnicowice odpady winny być wystawione w dniu ich odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 6:00. 
Odpady wystawione po przejeździe śmieciarki nie będą odbierane.