Informacja dotycząca otwarcia przedszkoli

Data dodania: 30 Kwietnia 2020
Szanowni Mieszkańcy Gminy Sośnicowice
W dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się podczas konferencji prasowej z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, że od 6 maja br.  Rząd zmierza dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli, ale ostatecznie decydować mają organy założycielskie.
W ślad za ww. informacją w dniu dzisiejszym ukazały się wytyczne wydane przez Ministra Zdrowia, MEN, GIS.  Zanim otworzymy nasze przedszkola musimy spełnić zapisy zawarte w przywołanych wytycznych. W związku z tym, przed otwarciem przedszkoli, muszą nastąpić konsultacje z dyrektorami naszych placówek, aby wypracować mechanizmy, które pozwolą na to, by chronić zarówno pracowników, jak i dzieci. Koniecznie musimy zakupić maseczki, rękawice, kombinezony, termometry oraz opracować niezbędne procedury bezpieczeństwa.  Z uwagi na obowiązek spełnienia wszystkich narzuconych wymagań, informuję, że nie jest możliwe otwarcie przedszkoli od 6 maja br. O terminie uruchomienia placówek powiadomimy Państwa wkrótce, a podstawową wytyczną tej decyzji będzie aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju i naszej gminie. Ponad wszystko musimy dbać o zdrowie zarówno dzieci, ich rodziców, jak również personelu. Placówki nie zostaną otwarte, dopóki  pomieszczenia przedszkoli nie będą spełniały określonych wymogów. Życie i zdrowie mieszkańców,  szczególnie tych najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze.

Z poważaniem
Burmistrz Sośnicowic
Leszek Kołodziej