Informacja o planowanej publikacji o organizacjach pozarządowych

Data dodania: 22 Czerwca 2020
Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" planuje opracować publikację o organizacjach pozarządowych działających na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.
                       
Zachęcamy do zaangażowania się lokalnych NGOs w tworzenie tej publikacji.
W publikacji o roboczym tytule "Siła III Sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska" planowane jest zaprezentowanie lokalnych organizacji pozarządowych.
W związku z tym prosimy o wypełnienie  formularza, który będzie pomocny w zebraniu materiału do opracowania publikacji.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej
https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/462/informacja-o-planowanej-publikacji-o-organizacjach-pozarzadowych