Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół

Data dodania: 14 Sierpnia 2013

Zespół Ekonomi Oświaty Zdrowia i Kultury uprzejmie informuje, że dowóz dzieci do Szkół Podstawowych w Bargłówce, Sierakowicach, Smolnicy i Kozłowie oraz Gimnazjum w Sośnicowicach w nowym roku szkolnym 2013/2014 realizowany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach w ramach transportu publicznego.

Uczniowie będą dowożeni  na dotychczasowych zasadach co w latach ubiegłych tzn. Gmina będzie pokrywać koszty dowozu uczniów gdy droga ucznia do szkoły  w obwodzie szkolnym, gdzie dziecko mieszka wynosi powyżej 3 km dla uczniów klas I –IV i 4 km dla uczniów klas V – VI oraz gimnazjum.Pieczę nad dziećmi w autobusie bedzie sprawował opiekun. Uprawnieni uczniowie do darmowych przejazdów w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego otrzymają nieodpłatnie bilety miesięczne na dojazd do szkoły i domu oraz rozkłady jazdy autobusów. Bilety dla każdej ze szkół będą się różniły kolorami, a na każdym bilecie znajdzie się imię i nazwisko ucznia oraz numer legitymacji szkolnej, którą uczeń winien mieć przy sobie w celu okazania kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.

Pozostali uczniowie i inni mieszkańcy też mogą korzystać z przejazdu autobusem po wykupieniu jednorazowego biletu u kierowcy, a w przyszłości miesięcznego.

Rozkłady jazdy poszczególnych autobusów będą wywieszone na przystankach autobusowych, tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie oraz w szkołach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.