INFORMACJA - w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Data dodania: 04 Lutego 2014

Informujemy, że od miesiąca lutego nie będą odbierane odpady z pojemników uszkodzonych. Na terenie Gminy Sośnicowice często można spotkać takie kubły na odpady zmieszane. Uszkodzenia w znacznym stopniu dotyczą połamanych zaczepów do zamocowania na śmieciarce w celu ich opróżnienia. Stanowi to spore utrudnienie dla pracowników firmy wywozowej w ich opróżnieniu. Dodatkowo kubły takie z racji pory roku są znacznie przeładowane i nie ma również możliwości opróżnić takie kubły „ręcznie”. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te powinny być sprawne. Co za tym idzie zachodzi konieczność wymiany pojemników przez tych właścicieli, których temat dotyczy, w przeciwnym razie kubły nie będą opróżniane.

Ponadto z racji sporych zgłoszeń uszkodzenia pojemników dokonywanych przez firmę odbierającą odpady zwracamy się z prośbą o nie zalewanie popiołu wodą, która przy niskich temperaturach zamarza i uniemożliwia dokładne opróżnienie kubłów. Wówczas konieczne jest użycie specjalnego mechanizmu, który może powodować wgniecenia kubłów, które już nie są nowe, a także wyeksploatowane i ulegają znacznemu uszkodzeniu.

Takie reklamacje nie będą uwzględniane.

REMONDIS