Informacja w sprawie wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim w gminie Sośnicowice

Data dodania: 16 Grudnia 2013

W dniu 23.10.2005r. przeprowadzono konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw miejscowości w języku niemieckim na terenie gminy Sośnicowice, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach  Nr XXIV/ 236/2005  z dnia 09.05.2005r. Wśród mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania było 6518, z tego przywileju skorzystało 1979 obywateli. Za wprowadzeniem nazw miejscowości w języku niemieckim opowiedziało się 1111 osób, a przeciwnego zdania było 851. Mieszkańcy następujących miejscowości  zagłosowali w większości za wprowadzeniem nazw miejscowości:

Kozłów-Kozlow,

Łany Wielkie-Lona Lany,

Rachowice- Rachowitz,

Sierakowice-Schierakowitz,

Sośnicowice- Kieferstädtel,

Smolnica-Smolnitz,

Trachy-Althammer.

W dwóch sołectwach: Tworóg Mały i Bargłówka większość głosujących mieszkańców oddała głos przeciw wprowadzeniu nazwy miejscowości w języku niemieckim. Urząd jednak zaniechał kontynuowania procedury i dopiero w 2012r. na wniosek mieszkańców rozpoczęto dalsze działania, których efektem jest wprowadzenie dwujęzycznych nazw miejscowości. Środki finansowe na wykonanie prac związanych z wymianą tablic pochodzą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Jednocześnie informujemy, że podwójna nazwa w miejscowości Łany Wielkie zostanie wykonana w terminie późniejszym z uwagi na wymagania formalne związane z umieszczeniem łącznika między słowami Lona-Lany.