Informacja ws. odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Data dodania: 23 Lutego 2016
Informujemy, że odpady budowlane i rozbiórkowe,  stanowiące odpady komunalne tj. pochodzące z remontów i innych prac budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę, odbierane są  w ilości 1m3 /rok/nieruchomość.  Odpowiada to jednemu pojemnikowi typu „BIG BAG”. Worki tego typu dostarczane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i odbierane w terminach odbiorów odpadów wielkogabarytowych.
 
Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy gliwice@remondis.pl od 22.02.2016r. do 26.02.2016r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie: danych właściciela, adresu nieruchomości oraz nr kontaktowego, niezbędnego do umówienia się celem przekazania i pokwitowania odbioru worka typu BIG BAG. 
 
GABARYTY
Miejscowość Dzień wywozu Marzec
Bargłówka poniedziałek 7
Trachy poniedziałek 7
Rachowice wtorek 8
Sierakowice wtorek 8
Tworóg Mały wtorek 8
Kozłów środa 9
Łany Wielkie środa 9
Smolnica czwartek 10
Sośnicowice piątek 11