Konkurs "Marka Lokalna"

Data dodania: 06 Kwietnia 2021
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają:
 
KONKURS „MARKA LOKALNA”
 
Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: "Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki  Lokalnej.
Konkurs obejmuje 4 kategorie:
  1. produkt spożywczy,
  2. sztuka/rękodzieło,
  3. produkt użytkowy/rzemiosło,
  4. produkt turystyczny/rekreacyjny.
 
Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.
 
Nagrody dla laureatów konkursu:
- Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
- Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
- Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
- Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
- Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych
w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:
- www.lesnakrainalgd.pl
- www.lgd-brynica.pl
- www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl Galeria zdjęć