Kontrola Antysmogowa

Data dodania: 13 Grudnia 2018
KONTROLA ANTYSMOGOWA.
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim powraca niezmiennie temat smogu. Już pojawiły się pierwsze zgłoszenia od mieszkańców, którym doskwiera zanieczyszczane powietrze przez spalanie odpadów oraz nieodpowiedniego opału. 
Informujemy!!!
Zgodnie z art. 379 prawo ochrony środowiska Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – w tym w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania uchwały „antysmogowej”. Kontrole mogą być prowadzone przez upoważnionych do tego pracowników Urzędu Miejskiego. W czasie kontroli pracownik ma prawo wstępu na teren nieruchomości prywatnych w godzinach od 6:00 do 22:00, może przeprowadzić badania i wykonać inne niezbędne czynności kontrolne, w tym pobrać próbki z paleniska. W przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia Burmistrz kieruje sprawę do Sądu celem ukarania grzywną nawet do 5000zł. 
 
Zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zakazuje się stosowania jako opał:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 
3) paliw (w tym miału), w których udział masy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%,
4) biomasy stałej (w tym drewno), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
 
Uchwała ta określa również wymagania wymiany instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017r.:
a) od 1 stycznia 2022r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
b) od 1 stycznia 2024r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, 
c) od 1 stycznia 2026r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, 
d) od 1 stycznia 2028r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 
Chcąc oddychać czystym powietrzem, należy przede wszystkim dostosować się do przepisów w/w uchwały „antysmogowej”. Nie spalać odpadów ani złej jakości opału, zadbać o prawidłowy piec czyli spełniający normę określającą graniczne wartości emisji zanieczyszczeń. 
Gmina Sośnicowice już kolejny rok z rzędu prowadzi Program Ograniczania Niskie Emisji, poprzez dofinansowanie wymiany pieca. Program „Czyste powietrze” również  został stworzony jako główny instrument walki ze smogiem na poziomie ogólnokrajowym. Za jego realizację odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Podstawowe cele programu to poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Ma temu służyć ich termomodernizacja i wymiana piecy. 
 
Ogromny wpływ na zanieczyszczenie ma sposób rozpalania pieca.
ZALECANYM jest rozpalanie w piecu od góry, ponieważ:
  • mniejsze zużycie paliwa (o ponad 30%),
  • większa efektywność spalania,
  • dopalanie gazów lotnych węgla,
  • niska emisja szkodliwych związków i pyłów (nawet do 80% mniej),
  • o wiele mniej zanieczyszczony kocioł (czyste spalanie). 
 
Natomiast rozpalanie od dołu jest NIEZALECANE ze względu na:
  • większe zużycie paliwa (ponad 30% paliwa „ucieka w komin”),
  • mniejsza efektywność spalania,
  • efekt „kiszenia opału”,
  • bardzo duża emisja szkodliwych związków i pyłów,
  • mocno zanieczyszczony kocioł.
 
Pełna treść w załączniku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
Smog Informacja
Pobierz plik PDF