Kurs instruktorów Obrony Cywilnej

Data dodania: 03 Lutego 2016
Urząd Miejski w Sośnicowicach poszukuje kandydatów na kurs instruktorów Obrony Cywilnej. Kurs na instruktorów OC trwa 3 dni i odbywa się w szkole pożarnictwa w Krakowie.
Na kurs mogą zgłaszać się osoby posiadające przydział do formacji OC oraz osoby bez takiego przydziału (mile widziani studenci i absolwenci szkół kierunków obronnych i zarządzania kryzysowego). Po odbyciu kursu instruktor wykorzystywany będzie do prowadzenia szkoleń z członkami formacji OC na terenie gminy oraz zostanie przydzielony do jednej z formacji OC. Zachęcamy również do zgłaszania się do formacji OC. Należy pamiętać, że terenowe formacje obrony cywilnej mają służyć miejscowej społeczności na wypadek wojny lub innych zagrożeń. Do formacji OC mogą zgłaszać się osoby które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 50 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Dla chętnych członków formacji obrony cywilnej istnieje możliwość skierowania na specjalistyczne kursy i szkolenia (np. udzielania pierwszej pomocy, komendanta formacji OC czy wspomnianego instruktora obrony cywilnej). Wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie udziela osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Miejskim inspektor ds. obrony cywilnej pan Wojciech Kędzierawski (tel. 32/ 2387191wew. 306 lub 32/ 335 8606) w godzinach pracy urzędu.