Leśna Kraina Górnego Śląska

Data dodania: 20 Lipca 2015

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" rozpoczyna pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 16 gmin zrzeszonych w LGD.

 Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, w szczególności: przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz rolników na konsultacje społeczne do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zebrane podczas spotkań informacje pozwolą na zaplanowanie celów i wskaźników, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na rozwój naszych gmin.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki z programu LEADER jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej.

 Konsultacje odbędą się w 16 gminach należących do LGD zgodnie z załączonym harmonogramem.

Pliki do pobrania:
Harmonogram
Pobierz plik PDF