Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów usuwania azbestu

Data dodania: 29 Stycznia 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach POINFORMOWAŁ o naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Gmina może wystąpić jako wnioskodawca w imieniu mieszkańców.
W związku z powyższym mieszkańcy Gminy zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych w roku 2020 lub pozbycia się odpadów azbestowych zdeponowanych na swojej nieruchomości proszeni są zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach. W oparciu o złożone wnioski mieszkańców Gmina przygotuje wniosek aplikacyjny
o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do WFOŚiGW i podpisaniu umowy zapewniającej dofinansowanie.
 
Warunkiem uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne
i wspólnoty mieszkaniowe jest wykazanie nieruchomości w wykazie stanowiącym załącznik do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”.
Przewidywany termin realizacji zadania do 30 września 2020r.
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 16.03.2020r.
Dodatkowe informacje można uzyskać u insp.ds.ekologii Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08