Nabór wniosków o udzielenie wsparcia

Data dodania: 22 Czerwca 2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia:

nr 04/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: 30.06.2020 r. – 13.07.2020 r.
 
Zakres tematyczny: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych
 
Więcej informacji na stronie:  
https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/468/ogloszenie-naboru-042020nr 05/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: 30.06.2020 r. – 13.07.2020 r.
 
Zakres tematyczny: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Więcej informacji na stronie:
     https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/469/ogloszenie-naboru-052020