Nazwa dla Parku!

Data dodania: 20 Lutego 2019
W związku z zakończeniem realizacji projektu zagospodarowania terenu pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a budynkiem byłego Gimnazjum w Sośnicowicach zachęcamy do zgłaszania propozycji na nazwę nowopowstałego parku.
Propozycje można składać w Urzędzie Miejskim (urna i karteczki ustawione będą w budynku głównym urzędu na parterze, naprzeciw kasy) bądź jako komentarz pod postem na Facebooku Gminy Sośnicowice do dnia 30 marca 2019 roku.
Trzy najczęściej powtarzające się propozycje zostaną poddane głosowaniu w II etapie, który zakończy się 30 kwietnia 2019 roku.