Nowy start w lepszą przyszłość!

Data dodania: 19 Stycznia 2016
Od stycznia 2016r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ruszył partnerski projekt unijny „Nowy start w lepszą przyszłość,” który potrwa do końca grudnia 2017 roku. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.
 
Pełna informacja w załączniku.
Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik PDF
Regulamin
Pobierz plik PDF
Informacja
Pobierz plik DOC