Odbiór odpadów BIO z pojemników

Data dodania: 13 Września 2017
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, pojemnik na odpady ulegające biodegradacji winien być w kolorze brązowy.
            Dopuszcza się oddawanie wyżej wskazanych odpadów w pojemnikach o innym kolorze, jednak pojemnik taki musi być:
  • przystosowany do odbioru przez śmieciarkę (spełniający normę PN-EN 840-1  Ruchome pojemniki na odpady) oraz
  • musi być w widoczny sposób oznakowany napisem „BIO”.
            W przypadku nie spełnienia tych wymagań odpady bio wystawione w pojemnikach nie będą odbierane, a reklamacje ich nieodebrania nie będą uwzględniane. 
 
            Ponadto przypomina się o nieprzeciążaniu pojemników na odpady. Zbyt ciężkie pojemniki przy załadowaniu na śmieciarkę mogą ulec uszkodzeniu - zrywają się zaczepy, wpadają do części wsypowej śmieciarki. Celem uniknięcia wszelkich uszkodzeń pojemniki przeciążone nie będą odbierane.