Odbiór odpadów komunalnych po nowemu

Data dodania: 05 Lipca 2013

Drodzy mieszkańcy

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice wykonuje firma Remondis. Harmonogram odbioru odpadów został zamieszczony na stronie internetowej i dostarczony mieszkańcom. Odbiór odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych będzie się odbywał co dwa tygodnie. Odpady segregowane będą odbierane bez ograniczenia ilości, lecz należy pamiętać o zdrowym rozsądku i nie oddawać odpadów z innych nieruchomości. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane co dwa tygodnie, przy uwzględnieniu  limitu ilościowego 60 litrów na osobę miesięcznie.  Na przykład jeżeli na danej nieruchomości mieszkają dwie osoby to w ramach uiszczonej opłaty mogą oddać 120 l miesięcznie, dodatkowe ilości odpadów będą powodować obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty od wytworzonych odpadów zmieszanych ponad przyjęta normę, która  dla kubła o pojemności 120 l wynosi  5 zł, niezależnie od zapełnia kubła.

Ponadto z uwagi na nie dysponowanie przez firmę odbierającą odpady, odpowiednią  ilością  i kolorem worków do odbierania odpadów segregowanych oraz długim terminem realizacji ich  dostawy dopuszcza się przejściowo stosowanie innych worków pod warunkiem odpowiedniej segregacji odpadów oraz ich oznakowania (można korzystać  z dotychczasowych worów dostarczonych przez ZGKiM) jak i innych.

Za spowodowaną niedogodność przepraszamy.

Przypominamy również o obowiązku złożenia deklaracji ,  z nieruchomości zamieszkałych których właściciele dotychczas ich nie złożyli.

W tym przypadku odpady zostaną odebrane jednak właściciel nieruchomości otrzyma decyzję administracyjną na podstawie której dokona opłaty za odebrane odpady.