Odnawialne Źródła Energii

Data dodania: 23 Stycznia 2018
„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”
 
 
W związku z docierającymi do Urzędu Miejskiego, a mogącymi wprowadzać w błąd informacjami, poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie dotyczące projektu pn. „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”.
 
W naborze deklaracji, który prowadzony był w dniach 21.11.2017 r. - 11.12.2017 r. wpłynęło 237 deklaracji! Oznacza to, że ponad 10% budynków mieszkalnych znajdujących się w naszej Gminie ma szanse zostać wyposażonych w instalacje przyjazne środowisku.
 
Łącznie właściciele nieruchomości zawnioskowali o ponad 350 instalacji OZE, w tym ponad dwieście instalacji fotowoltaicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pozostałe instalacje OZE: kolektory słoneczne, kotły na biomasę (pellet) oraz pompy ciepła.
 
W grudniu technicy z firmy, która współpracuje z Gminą dokonali w terenie weryfikacji technicznych możliwości montażu poszczególnych urządzeń w domach. Na podstawie zgromadzonych informacji dla każdej nieruchomości powstanie indywidualna dokumentacja techniczno-kosztorysowa – jeden egzemplarz trafi do właściciela nieruchomości, drugi będzie stanowił podstawę do napisania wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, poddziałanie 4.1.3). Egzemplarz, który trafi w ręce właściciela nieruchomości będzie stanowił jego własność i będzie mógł zostać wykorzystany niezależnie od tego, jak potoczą się losy konkursu.
 
Realizacja inwestycji ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja to duży problem, z którym boryka się województwo śląskie, a z którym również Gmina Sośnicowice chce podjąć walkę. W związku z tym, aby zwiększyć sobie szanse w konkursie, podjęta została decyzja, że będziemy występować w partnerstwie z innymi gminami z terenu Województwa (więcej instalacji OZE – więcej korzyści dla środowiska – więcej punktów w konkursie!).
 
Cele projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” oraz zadania zaplanowanego w Gminie Sośnicowice pn. „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” są spójne z celami utworzonego w 2017 r. klastra energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”.
Głównym celem klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji,  ograniczenia kosztów energii dla jego uczestników poprzez wzrost wykorzystania energii z  OZE oraz poprawy warunków życia  ludzi zamieszkujących teren  powiatu gliwickiego.
Zrealizowanie projektu będzie wkładem Gminy Sośnicowice - uczestnika klastra -w realizację założonych celów, a instalacje, które powstaną w wyniku realizacji projektu wpłyną pozytywnie na potencjał klastra.