Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 103 - Oblodzenie

Data dodania: 19 Grudnia 2012

 WCZK w Katowicach informuje, że CBPM IMiGW PIB Oddział w Krakowie wydało  ostrzeżenie nr 103 z dnia 19.12.2012 dot. wystąpienia zjawiska: oblodzenie. Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma.

 O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

 W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:

- powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),

- kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,

- wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

- ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

 

Opracowała

Służba dyżurna WCZK

Pliki do pobrania:
Ostrzezenie meteorologicze nr 103
Pobierz plik PDF