Pojemniki na odpady komunalne

Data dodania: 28 Grudnia 2016
 Referat Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach uprzejmie informuje: Zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach oraz „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Sośnicowice” obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie swojej nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Pojemnik ten (na odpady komunalne zmieszane) powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normy: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych - informacja o spełnianiu norm jest umieszczana przez producentów na pojemniku. Szczegóły w załączniku.
 
Pliki do pobrania:
Pojemniki
Pobierz plik PDF