Pomysł na produkt lokalny

Data dodania: 20 Marca 2018
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
oraz
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
w ramach projektu współpracy ogłaszają:

KONKURS
„Pomysł na produkt lokalny”
Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług,
które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej
tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi
z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania
Konkurs obejmuje trzy kategorie:
 1. Sztuka/rękodzieło/rzemiosło
 2. Produkt spożywczy
 3. Dziedzictwo kulturowe
  (szczegóły w Regulaminie)
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność
lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały
się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.
Nagrody dla laureatów konkursu:
 • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
 • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
 • Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).
 • Prezentacja na stronie LGD.
 • 2 dniowe szkolenie w Ustroniu z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego.
 • 2 dniowe szkolenie w Sandomierzu  w celu poznania „dobrych praktyk”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu
Dostępne na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Pobierz plik PDF
Karta zgłoszeniowa
Pobierz plik DOCX