Projekt na Odnawialne Źródła Energii - Zapraszamy do podpisywania umów

Data dodania: 24 Lutego 2020


Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że prace nad ponowną weryfikacją uczestników, którzy w wyznaczonym terminie w roku 2017 złożyli Deklaracje udziału w projekcie zbliżają się ku końcowi.
 
W związku z powyższym od dnia 26-02-2020 r. rozpoczniemy proces podpisywania umów dotyczących warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE  z tymi Mieszkańcami, którzy już zostali zweryfikowani i podtrzymali chęć udziału w projekcie.
Wstępnie zakładamy, że proces podpisywania umów potrwa około miesiąc czasu.
 
Aby ten proces usprawnić, poniżej zamieszczamy wzór umowy oraz wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Prosimy o dokładne zapoznanie się zapisami tych dokumentów.
We wzorze umowy podano przykładową kalkulację podziału kosztów dla inwestycji .
Rodzaje i ilość kosztów przy montażu danej instalacji mogą być u każdego Mieszkańca inne. Będą one mieć istotny wpływ na wysokość wkładu własnego, który ponosić będą Mieszkańcy w związku z realizacją inwestycji. 
 
 
Dane, które będą weryfikowane przy podpisaniu umowy:
 • Dane z dowodu osobistego,
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • Zgodność danych działki wg ewidencji gruntów z danymi z księgi wieczystej,
 • Inne dokumenty potwierdzające własność (np. akt notarialny darowizny, sprzedaży, poświadczenie dziedziczenia itp.) - jeśli po 11-12-2017 r., nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości,
 • W przypadku osób, które na etapie składania deklaracji w roku 2017 r:
  • nie miały ukończonej budowy, a deklarowały oddanie domu do użytku do końca 2018 r., są zobowiązane przedłożyć dokument ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach
   z pieczątką potwierdzającą oddanie domu do użytkowania,
  • uzyskały zgodę czasową konserwatora zabytków – w przypadku, gdy ważność wydanego pozwolenia wygasa przed upływem roku 2022, należy wystąpić o pozwolenie na dłuższy okres i przedłożyć pozwolenie ważne minimum do 31-12-2022 r.
 
Uwaga!
 1. Na każdą instalację będzie podpisywana odrębna umowa.
 2. W przypadku  gdy instalacja dotyczy nieruchomości, której współwłaścicielami jest kilka osób – umowę muszą podpisać wszyscy współwłaściciele, a w przypadku braku takiej możliwości, osoba podpisująca umowę musi przedłożyć pełnomocnictwo notarialne szczególne.
Pliki do pobrania:
Załącznik 5
Pobierz plik PDF
Ząłącznik 4
Pobierz plik PDF
Załącznik 3
Pobierz plik PDF
Załącznik 2
Pobierz plik PDF
Załącznik 1
Pobierz plik PDF