Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego

Data dodania: 02 Października 2015
Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Formularz zgłaszania uwag oraz wszelkie informacje o trybie opracowania strategii oraz harmonogram prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1374054199&id_menu=595
Opinie, uwagi i wnioski można składać do dnia 7 października 2015 r.